Япон улсын Japan Science Technology Agency (JST)-ээс зохион байгуулдаг “Sakura Science Exchange Program”ийн дэмжлэгээр ХШУС-ийн ХИС-ын судлаач багш, доктор оюутнуудын баг Токио хот дахь Kogakuin их сургууль дээр мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад амжилтай хамрагдлаа.
delger

ХШУС-ийн ХИС-ын судлаач багш, доктор оюутнууд “Sakura Science Exchange Program”-ийн дэмжлэгээр 2023 оны 10-р сарын 30-ний өдрөөс 11-р сарын 05 өдрийг  хүртэлх  хугацаанд Токио хот дахь Kogakuin их сургуулийн Хүрээлэн буй орчны хими ба химийн инженерчлэлийн салбар дээр хаягдал ус боловсруулалт, хүрээлэн буй орчны химийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдлаа.

Сургалтын хүрээнд ШУТИС ба  Kogakuin их сургуулийн залуу судлаачид, доктор оюутнуудын судалгааны ажлын илтгэл, хэлэлцүүлэг,  Kogakuin их сургууль дээр хийгдэж буй судалгааны төсөлт ажлуудтай танилцах, хаягдал ус боловсруулан фосфор ялгах туршилт хийх, профессор  Kim H.J-ийн “Resource Recycling Engineering”, профессор  Yoshinori Kamaya “Аnalysis methods by a heavy metal analysis”  сэдэвт лекц зэрэг чухал арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдлаа.

                               

   

   

  

             

Залуу судлаач багш, доктор оюутнуудыг “Sakura Science Exchange Program”-д хамрагдаж Япон улсын соёл, техник технологийн дэвшилтэй танилцан, хүрээлэн буй орчны химийн инженерчлэлийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх боломж олгосон Япон улсын Japan Science Technology Agency (JST), Токуо хот дахь Kogakuin их сургуулийн Хүрээлэн буй орчны хими ба химийн инженерчлэлийн салбарын хамт олон, профессор Hee Joon Kim-д талархал илэрхийлье.

                                 ШУТИС.ХШУС-ийн Химийн инженерчлэлийн хамт олон