Эрдэм шинжилгээ технологийн алба

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ ТЕХНОЛОГИЙН АЛБА

Эрдэм шинжилгээний хурал, илтгэл мэтгэлцээний тэмцээнүүдийг зохион байгуулах, оюутан залуусаа сургалт семинарт дэмжин хамруулах, бие даасан бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, оюутнуудын идэвхийг өрнүүлэх, шинэлэг санааг дэмжих, эрдэм шинжилгээний ажлын туршлагатай болгох зорилготой.

Эрдэм шинжилгээ технологийн албаны гишүүд

      Эрдэм шинжилгээ технологийн албаны гишүүд:

  • ЭШТАлбаны менежер- Д.Булган/ХБ-I/
  • ЭШТА гишүүн- М.Амар / ЦТТ-II/
  • ЭШТА гишүүн- Э.Дуламсүрэн /ХБ-I/
  • ЭШТА гишүүн - А. Хулан / ҮЭИ -II/
  • ЭШТА гишүүн –Г.Отгонцэцэг /ҮЭИ-III/