Баримт бичиг, маягт

ШУТИС-ийн 2021 оноос хойш батлагдсан зарим дүрэм, журам болон зарим маягтуудыг энд дарж татаж авна уу!

Баримт бичиг буюу баримтжуулалт нь чанарыг эрхэмлэх соёлыг бий болгодог.

  • Үр дүнтэй, үр ашигтай систем, үйл явцыг бий болгоход байгууллагыг чиглүүлэх зорилготой.
  •  Чанартай боловсрол, чанартай үйлчилгээг хүргэхийн тулд шаардлагатай бүх зүйлийг хамардаг.

Баримт бичгийн гурвалжин:

ШУТИС-ийн баримт бичиг боловсруулалт, бүртгэл хяналтын журамтай энд дарж танилцана уу.