Эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэлүүд

ХИМИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР

Судалгааны ажлын үндсэн чиглэлүүд

 • Комплекс болон органик бус нэгдлийн синтез, бүтэц шинж чанар
 • Нефтийн хими, боловсруулалтын технологи
 • Органик бодисын синтез
 • Органик бус бодисын технологи
 • Байгалийн ус давсны хими-технологи, экологийн хими, ургамлын хими
 • Байгалийн битумын шинж чанарын судалгаа
 • Хатуу түлшний хими ба боловсруулалтын технологи
 • Байгалийн нэгдлийн синтез
 • Технологийн шаардлага хангахгүй түүхий эд ашиглан материал (ердийн ба өнгөлгөөний тоосго, шаазан) гарган авах
 • Керамик биетийн нам температурт гарган авах үеийн бүтэц бүрэлдэлт
 • Хаягдал шил ашиглан шилэн керамик материал гарган авах 
 • Хаягдал органик түүхий эдийн судалгаа
 • Механо-химийн идэвхжүүлэлтээр түүхий эдийг баяжуулах, бүтээцийн керамик материал гарган авах
 • Байгалийн гаралтай түүхий эдээс нано бүтэцтэй адсорбент гарган авах 
 • Шатах ашигт малтмалын органик геохимийн судалгаа
 • Ургамлаас ялгардаг дэгдэмхий органик нэгдлийн судалгаа
 • Ховор болон газрын ховор элементийн хими
 • Графин композит материалыг сэргээгдэх эрчим хүчинд ашиглах судалгаа
 • Нүүрсний метанжуулах урвалын үед никель суурьтай катализаторын шинж чанарт зөөгч биет нөлөөлөх судалгаа
 • Түлшний элементийн технологид ашиглагдах катализын судалгаа

МАТЕМАТИКИЙН ТЭНХИМ

Судалгааны ажлын үндсэн чиглэлүүд

 • Тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэлийн онолын болон тоон шийдийн судалгаа
 • Экологи, эдийн засгийн математик загварчлал
 • Тодорхойгүй бүтцийн онол
 • Банах алгебр
 • Дискрет, Динамик, Стохастик загварчлал
 • Оптимизаци
 • Функционал анализ, Операторын онол
 • Инженерийн тооцоолол, зураг зүйн болон дохио зүйн боловсруулалт
 • Тооны онол
 • Сурган, заах арга зүй

ФИЗИКИЙН ТЭНХИМ

Судалгааны ажлын үндсэн чиглэлүүд

 • Эрдэс түүхий эд,  бодис, материалын кристалл бүтэц, найрлагын судалгаа 
 • 1нм÷10000нм-ийн мужид бөөмийн хэмжээс ба түүний тархалт, тогтворжилтийн судалгаа
 • Монгол орны эрдэс түүхий эд, түүгээр үйлдсэн бүтээгдэхүүний физик шинж чанар, технологийн судалгаа 
 • Наноматериалын онолын загварчлал
 • Хэт нам температурт үүсэх Бозе-Эйнштейний тунамлын судалгаа
 • Квант компьютерийн хэрэгжүүлэлтийн онол
 • Мөргөлдөөний онол
 • Плазмын технологи
 • Лазерын хэт богино импульс бодистой харилцан үйлчлэх
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалын загварчлал
 • Хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан тал хээрийн бүс нутгийн ууршилтын загварчлал
 • Хиймэл дагуулын мэдээ боловсруулалтын технологи
 • Газарзүйн мэдээллийн системийн судалгаа
 • Агаар мандлын оптик төлөв, тунгалаг чанар,
 • Газрын гүний усны,  сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах нөөц
 • Дэвшилтэт түлшний технологийн судалгаа чиглэлээр эрдэм шинжилгээ туршилтын ажил гүйцэтгэж байна.
 • Үл эвдэх сорилын техник, технологи
 • Байгаль орчны нөлөөлөлийн үнэлгээ