2024-2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

             

 

 

Хөтөлбөрийн нэр

 

Суралцах жил

 

Цуглуулах кредит

Суурь хичээл /Аль нэгийг заавал өгсөн байх/

Дагалдах хичээл /Аль нэгийг заавал өгсөн байх/

Нэр

Босго оноо

Нэр

Босго оноо

1

Статистик

4

127

Математик, физик

480

Нийгэм судлал, Англи хэл

450

2

Статистик (Герман хэлний сургалттай)

4

127

Математик, физик

480

Нийгэм судлал, Англи хэл

450

3

Статистик 2+2 /БНХАУ, Баруун хойд Политехникийн их сургууль/

4

127

Математик, физик

480

Нийгэм судлал, Англи хэл

450

4

Хэрэглээний физик

4

129

Математик, физик

480

Нийгэм судлал, Англи хэл

450

5

Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл

4

127

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

450

6

Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл 2+2 /БНХАУ, Нанжин Технологийн их сургууль/

4

127

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

450

7

Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл

4

130

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

450

8

Химийн инженерчлэл

4

130

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

450

9

Химийн инженерчлэл 2+2 /БНХАУ, Баруун хойд политехник коллеж/

 

4

 

130

 

Хими, математик

 

480

 

Физик, Англи хэл

 

450

10

Химийн боловсруулалтын технологи

 

4

130

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

450

11

Нүүрсний боловсруулалтын технологи

4

130

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

450

12

Газрын тосны боловсруулалтын технологи

4

130

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

450

13

Материал судлал, инженерчлэл

4

131

Математик, Физик

480

Хими, Англи хэл

450