Соёл хүмүүжлийн алба

СОЁЛ ХҮМҮҮЖЛИЙН АЛБА

Тус алба нь оюутнуудын нийгмийн төлөвшилд хувь нэмэр оруулах, тэдний авьяас чадварыг илрүүлэн, хөгжүүлэх, урлаг, спортод чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг зохион явуулах зорилготой.

Соёл хүмүүжлийн албаны гишүүд

       Соёл хүмүүжлийн албаны гишүүд:

  • СХАлбаны менежер – Л.Сандагдорж/ ИФ-II/
  • СХА гишүүн- А.Нодонгэрэл /ХБ-II/
  • СХА гишүүн- М.Булганчимэг /ҮЭИ-II/
  • СХА гишүүн- Б.Эрдэнэцэцэг / ХБ /
  • СХА гишүүн-М.Чимэдцэм / ҮЭИ -I/
  • СХА гишүүн- Д.Ануужин / ХИ -II/
  • СХА гишүүн- Х.Урансайхан /ХБ-I/