Санал хүсэлт

Санал хүсэлт, гомдол Google form ашиглан өгөхийг хүсэж байвал энд дарж өгнө үү!

Санал хүсэлт, гомдол Маягт: ЧХ-М008в маягтаар өгөх бол энд дарж татаж авна уу!

Суралцагч та өргөдөл гомдол Маягт: ЧХ-М008а маягтаар өгөх бол энд дарж татаж авна уу!

Багш/ ажилтан та өргөдөл гомдол Маягт: ЧХ-М008б маягтаар өгөх бол энд дарж татаж авна уу!