Оюутны тэтгэлэг

ТЭТГЭЛЭГ

  1. Сургалтын төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламжид жил бүр тодорхой тооны оюутнуудыг хамруулж байгаа нь манай суралцагчдын нийгмийн асуудалд чухал үүрэг гүйцэтгэдэ гюм. Энэ хичээлийн жилд 135 оюутан төрийн сангийн тэтгэлэгт хамрагджээ.
  2. Захирлын нэрэмжит хуудсанд бичигдсэн оюутанд 1-5 кредитийн урамшуулал олгодог.  Энэ хичээлийн жилд  39  оюутан 68  кредитийн урамшуулал авсан.
  3. Амжилттай суралцаж байгаа, удаа дараа захирлын нэрэмжит хуудсанд орж  ”Шилдэг оюутан”-аар шалгарсан тохиолдолд олон улсын болон төрөл бүрийн байгууллагуудын тэтгэлгүүдэд хамрагдаж байна.

ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ГЭРЭЭ, ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ХҮРЭЭНД  ОЛГОДОГ ТЭТГЭЛЭГҮҮД-д  хамрагдах оюутны тоо жил бүр нэмэгдсээр байна.

Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ, Польш, Унгар, Болгар, Казакстан, Куба, Вьетнам, зэрэг улстай байгуулсан Засгийн газар хоорондын гэрээ хэлэлцээрийн хүрээнд 2000-2014 онуудад нийт 8500 орчим оюутныг гадаадад суралцуулахаар илгээсэн байна.   Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу дараах орнуудад оюутан суралцуулдаг.

БАЙГУУЛЛАГА, САНГУУДААС ОЛГОДОГ ТЭТГЭЛГҮҮД