ХШУС-ийн чанарын баг

ШУТИС-д чанарын менежементийн тогтолцоог нэвтрүүлэхээр хийгдэж буй ажлын хүрээнд бүрэлдэхүүн сургуулиудад сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа болон дотоод үйл ажиллагааны чанарыг хангах, түүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж, олон улсын стандарт, холбогдох хууль тогтоомж, баталгаажуулалтын шаардлагад нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулах зорилготойгоор ШУТИС-ийн захирлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрийн тушаалаар бүрэлдэхүүн сургууль бүр дээр 1 чанарын менежер томилогдсон. ХШУС-ийн чанарын менежерээр Ц.Балжинням ажиллаж байна.

ХШУС-ийн Чанарын Менежментийн Тогтолцоог хэрэгжүүлэх 2021-2022 оны (Хаврын улиралд шинэчлэгдсэн) ажлын төлөвлөгөө:

Энд дарж үзнэ үү!