Захирлын зөвлөл

ХШУС-ийн ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН


 1. Захирал: Доктор (Ph.D), дэд проф В.Өлзийбаяр
 2. Сургалт, чанарын албаны дарга: Доктор (Ph.D) Г.Батцэцэг
 3. Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга: Доктор (Ph.D) Д.Отгонбаяр
 4. Чанарын менежер: Доктор (Ph.D) Ц.Балжинням
 5. Химийн инженерчлэлийн салбарын эрхлэгч: Доктор (Ph.D), дэд проф Ю.Ганчимэг
 6. Физикийн тэнхимийн эрхлэгч: Доктор (Ph.D), дэд проф Ч.Алдармаа
 7. Математикийн тэнхимийн эрхлэгч: Доктор (Ph.D), дэд проф Ц.Мөнх-Эрдэнэ
 8. Биеийн тамир, спортын тэнхимийн эрхлэгч: Спортын мастер О.Баатарзоригт
 9. Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга: Доктор (Ph.D), дэд проф Д.Хандмаа
 10. Багшийн хөгжлийн багийн дарга: Доктор (Ph.D), дэд профессор Э.Бат-Эрдэнэ
 11. Ахлах нягтлан бодогч: Ч.Оюун
 12. Байр ашиглалт хариуцсан менежер: Ж.Сэр-Од
 13. Захирлын туслах: Д.Дарийм