Сургалтын алба

СУРГАЛТЫН АЛБА


Сургалтын алба нь сургалттай холбогдсон бүх асуудал, дүн, кредит цагийн тооцоо, төлбөр, шалгалт, элсэлт, төгсөлттэй холбогдох мэдээлэл бүртгэл, оюутны хичээл сонголт, хичээлийн хуваарь зэргийг хянаж зохицуулах, статистик тайлан мэдээ гаргах зэрэг элсэлтээс төгсөлт хүртэлх сургалтын бүхий л үйл ажиллагааг зохицуулж, хяналт тавих, салбар тэнхимүүдийн сургалтын үйл ажиллагааг оюутнуудад хүргэх, зохицуулах чиг үүргүүдийг гүйцэтгэж байна. Сургалтын албанд хоёр ажилтан дараах хөтөлбөрүүдийг хариуцан ажиллаж байна.

 

Магистр Б.Болормаа

Хариуцан ажилладаг хөтөлбөрүүд:​​

  • Инженерийн бэлтгэл /Герман хэл/
  • Статистик /БНХАУ-тай хамтарсан/
  • Үйлдвэрийн экологи
  • Үйлдвэрийн экологи /БНХАУ-тай хамтарсан/
  • Наношинжлэх ухаан, инженерчлэл
  • Магистрын хөтөлбөрүүд
  • Докторын хөтөлбөрүүд

 

Магистр С.Дайриймаа

Хариуцан ажилладаг хөтөлбөрүүд:

  • Химийн инженерчлэл
  • Химийн инженерчлэл /БНХАУ-тай хамтарсан/
  • Химийн технологи