Химийн инженерчлэлийн салбарын НХХүрээнд

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Химийн инженерчлэлийн салбарын хийсэн ажлууд

1. Химийн инженерчлэлийн салбарын хамт олон сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэхээс гадна соёл, олон нийт, боловсрол, соёлын байгууллага, сургуулийн зүгээс зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагаанд идэвхтэй хамрагдан оролцсоноос гадна мэргэжлийн чиглэлийн дагуу төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үнэлгээ, технологийн хорооны ажлын хэсэгт гишүүнээр орж ажиллав. Үүнд:      

  • Химийн ухаанаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл  П.Мөнхбаатар, Ю.Ганчимэг (гишүүн)
  • Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн үндэсний зөвлөлийн шинжээчдийн баг А.Сарнай, Э.Бат-Эрдэнэ (гишүүн)
  • Стандартчлал хэмжилзүйн газрын дэргэдэх “Зам, барилгын материалын сорилтын лаборатори”-ийн итгэмжлэлийн техникийн  хороо Г.Саран (гишүүн)
  • Стандарт хэмжил зүйн төвийн "Уул уурхайн лаборатори"-ийн магадлан итгэмжлэлийн техникийн хороо А.Доржготов (гишүүн)
  • Стандартчлал хэмжил зүйн газрын дэргэдэх “Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүний лаборатори”-ийн магадлан итгэмжлэлийн техникийн хороо Д.Хандмаа (гишүүн)
  • Стандартчлал хэмжил зүйн газрын дэргэдэх Хими, химийн технологийн техникийн хороо Ю.Ганчимэг (гишүүн)

            2.2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд ШУТИС,ХШУС, ХИС-ын хэрэгжүүлж буй бакалаврын хөтөлбөрүүдийн сурталчилгаа

3. Сонин, телевиз, сэтгүүлд өгсөн ярилцлага

Тайлбар

Хэн хариуцсан

1

Дизель түлш стандартаа хангасан бол чанар сайжруулах бодис нэмэх шаардлагагүй, Өдрийн сонин №221(6843) хуудас 08 2021.11.17

Д.Хандмаа

2

Бензин устай байвал шатахгүй, машин асах ямар ч боломжгүй https://www.urug.mn/news/13660?fbclid 2022.01.12

 

Д.Хандмаа

3

Металлургийн салбарын хөгжил 25-р телевиз “Дэлхийн зөн”нэвтрүүлэг 2022.02.11

Ч.Гүнчин

4

Далайн усны шинж чанар, ашиглах боломж 25-р телевиз “Дэлхийн зөн”нэвтрүүлэг 2022.03.04

Б.Өлзийдэлгэр

 

4. Хими, химийн технологийн хүрээлэнтэй 5 жилийн хугацаатай хамтран ажиллах гэрээг шинэчлэн боловсруулж, гэрээг байгуулав. ХАНЛАБ ХХК эрдсийн лабораторитой ХШУС-ийн оюутны үйлдвэрлэлийн дадлага хийх гэрээг 3 жилийн хугацаатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Химийн инженерчлэлийн салбар