Эрдэм шинжилгээний хурал, эмхэтгэлүүд

2017-2018 оны хичээлийн жилд ХШУС-иас зохион байгуулах эрдэм шинжилгээний хурлууд

  1. Бакалавр, магистр, доктор оюутнуудын эрдэм шинжилгээний хурал 
  2. Оюутны Спортын Эрдэм Шинжилгээний бага хурал
  3. Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал 
  4. “Шинжлэх ухааны хөгжилд математик боловсрол, хэрэглээний хандлага” улсын хэмжээний эрдэм шинжилгээний хурал 
  5. “Шатах ашигт малтмалын боловсруулалт”эрдэм шинжилгээний бага хурал
  6. “Материал судлал, орчин үе” эрдэм шинжилгээний бага хурал 
  7. “Эрдэс түүхий эдийн боловсруулалт, орчин үе” эрдэм шинжилгээний бага хурал 
  8. БНСУ-ын Материалын судлалын институттэй хамтарсан олон улсын хурал 
  9. Үл эвдэх сорил, оношлогоо” эрдэм шинжилгээний хурал

Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэлүүд