ШУА, МУИС, ШУТИС, МБИС, Монголын химийн нийгэмлэгтэй хамтран "Хими -2022" эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулна.
delger