ШУТИС-ийн эрдмийн замналын шинэ тогтолцооны танилцуулга 2023 оны 10 сарын 12 нд 14:30-16:30 хооронд урлаг зааланд болно.
delger