ХШУС-ийн Хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн ангийнхан шинэ элсэгч оюутнуудтайгаа танилцах аялалын хүрээнд багш, оюутнууд 2023.09.24-ний өдөр Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хогийг цэвэрлэлээ
delger

                

            

                                                                  

                                                                ХШУС-ийн ФИЗИКИЙН ТЭНХИМ