Улсын Физикийн 33 дугаар олимпиад амжилттай зохион байгуулагдлаа
dariim

Улсын Физикийн 33-р олимпиад 2022 оны 04 дүгээр сарын 22-оос 24-ний өдрүүдэд 21 аймаг, 9 дүүргээс шалгарсан 12-р ангийн 48 сурагч эрдэм мэдлэг ур чадвараараа өрсөлдлөө.

Улсын Физикийн 33-р олимпиадад 12-р ангийн сурагчдын онол туршлагын бодлого дэвшүүлэх, засалт хийх, зохион байгуулах ажилд ШУТИС-ийг төлөөлөн ХШУС-ийн Физикийн тэнхимийн хамт олон идэвхи гаргаж ажиллалаа.

Бодлогыг ХШУС-ийн Физикийн тэнхимийн дэд профессор, Доктор (Ph.D) Г.Зоригт, ахлах багш, Доктор (Ph.D) Н.Насанбат, ахлах багш, Доктор (Ph.D)  Х.Балт-Эрдэнэ, ахлах багш О.Сүх нар дэвшүүллээ.

Онол туршилтын бодлого бэлтгэх, туршилтын багаж бэлтгэхэд идэвхитэй оролцсон сургалтын мастер Р.Буянжаргал, Ц.Уянгатөгс, Э.Хатанболд, М.Амгалан, Магистрант П.Баттогтох, Н.Одбилэг болон ахлах багш, доктор (Ph.D) Г.Цэрмаа, ахлах багш, доктор (Ph.D) Ц.Байгальмаа, багш О.Эрдэнэтуяа, багш Б.Одонтуяа нартаа талархсанаа илэрхийлье.

 Улсын Физикийн 33-р Олимпиадын 12-р ангид бодлого дэвшүүлсэн

 ШУТИС-ийн багш нар

Бодлого, Даалгавар

Бодлого дэвшүүлсэн

1

Онолын 1-р бодлого (Механик)

Х.Балт-Эрдэнэ

2

Онолын 2-р бодлого (Соронзон орон)

Г.Зоригт

3

Онолын 3-р бодлого (Оптик)

Н.Насанбат,

О.Сүх

4

Туршилт 1 (Обербек дүүжин, Вертуаль лаб)

Н.Насанбат

5

Туршилт 2 (Агаарын хийн эффектив диаметрийг тодорхойлох)

Г.Зоригт,

Т.Батгэрэл

6

Туршилт 3 (Гулсахын үрэлт, эйлерийн томьёо)

Г.Зоригт

 

Улсын Физикийн 33-р Олимпиадын 12-р ангид бодлогийн засалт хийсэн ШУТИС-ийн багш нар

Бодлого, Даалгавар

Бодлого засалт

1

Онолын 1-р бодлого (Механик)

Х.Балт-Эрдэнэ

2

Онолын 2-р бодлого (Соронзон орон)

Г.Зоригт, Т.Батгэрэл

3

Онолын 3-р бодлого (Оптик)

Н.Насанбат,

О.Сүх

4

Туршилт 1 (Обербек дүүжин, Вертуаль лаб)

Н.Насанбат

5

Туршилт 2 (Агаарын хийн эффектив диаметрийг тодорхойлох)

Т.Батгэрэл

6

Туршилт 3 (Гулсахын үрэлт, эйлерийн томьёо)

Г.Цэрмаа, Ц.Байгальмаа

ШУТИС, ХШУС-ийн Физикийн тэнхим