Хэрэгжиж буй төслүүд

ШУТСангийн төслүүд:

1. “Дулаан хадгалах наноматериалын судалгаа” 
2. “Нанохэмжээст вольфрам болон молибдений диселенид гарган авах судалгаа” 
3. “Байгалийн цеолитийг модификацид оруулан шингээх чадварыг нь сайжруулах” 
4. “Карбон материалас графен гарган авах судалгаа” 
5. “Хатуу тосолгооны материал гарган авах  судалгаа” 
6. "Нүүрсний давирхайнаас түлш, шатахуун  болон замын бмтумын  чанар  сайжруулах нэмэлт гарган авах судалгаа" 

Гадаадтай хамтарсан төслүүд:

1. БНСУ-ын КИМС-тэй хамтарсан “Хаягдал ус цэвэршүүлэх адсорбент материалын судалгаа”
2. БНХАУ-тай хамтарсан “Нүүрсийг хийжүүлэх СО2+Н2 процесст ашиглагдах никель суурьтай катализаторын судалгаа” 
3. БНХАУ-тай хамтарсан “Монгол орны нүүрсний үнсний ерөнхий ашиглалт, иж бүрэн боловсруулах технологийн судалгаа” 

Холбоотой цэсүүд