ШУТИС-ийн Чанарын менежементийн тогтолцооны дотоод аудит ХШУС дээр 9:30 аас 17:00 цагийн хооронд явагдана.
delger

ШУТИС-ийн Чанарын менежементийн тогтолцооны дотоод аудит ХШУС дээр 9:30 аас 17:00 цагийн хооронд явагдана.