ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлөөс "Ёс зүйн аян"-ы хүрээнд шинэчилсэн дүрмийг танилцуулж, сурталчлах сургалт зохион байгуулна.
dariim

 

ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлөөс "Ёс зүйн аян"-ы хүрээнд шинэчилсэн дүрмийг танилцуулж, сурталчлах сургалт 2022 оны 04 дүгээр 21-ний 14:00 цагт teams-ийн meet-ээр явагдана. Дараах линк дээр дарж сургалтын meet уруу орно уу!

Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Learn More Edited<https://teams.microsoft.com/l/message/19:b5df12f9b8874b719d3f16d353025440@thread.tacv2/1650253166553?tenantId=7aef9087-c590-4578-8f84-622d561e3abb&amp;groupId=15a434ec-8525-4c09-a078-d4acd875e821&amp;parentMessageId=1650253166553&amp;teamName=Багшийн Хөгжлийн Баг- ХШУС&amp;channelName=General&amp;createdTime=1650253166553>