Төгсөгчдийн холбооны цуврал лекц зохион байгуулна.
delger