ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН (ХАБЭА) СУРГАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.
dariim