Химийн салбарын зөвлөх инженерийн сургалтанд урьж байна.
dariim