ЭЕШ-д Физикийн хичээлээр шалгалт өгөхөөр бэлтгэж буй сурагчдад зориулсан зөвлөмж, лекц зохион байгуулагдана
dariim